Vores Historie

 Opfinderforeningens historie

I 2018 havde Opfinderforeningen i Danmark 50 års jubilæum.

Her et kort resumé

 

Forhistorien til etableringen af foreningen var, at der efter anden verdenskrigs afslutning i 1945, efter en genopbygningsperiode, igen var kommet godt gang i hjulene og den internationale handel i midten af 60-erne. Derfor var der opstået et behov for en international harmonisering af de mange forskellige landes patentlovgivninger. Ønsket var at samle de europæiske opfinderforeninger i en international forening, som kunne sikre fælles fodslag i de kommende forhandlinger. Det var store visioner, og i dag 50 år senere kan vi se at det lykkedes over al forventning.

 

Det blev et nordisk initiativ der fik sat skub i udviklingen, med de to ildsjæle Jurist og Direktør for det Norske Patentdirektorat Leif Nordstrand og civ. ing. Harald Romanus fra den Svenske Uppfinnare Föreningen, der i øvrigt er verdens ældste, stiftet i 1886 Se:  www.uppfinnare.se

 

De havde samtidig en bekymring for opfindernes svage forhandlingsposition ved licensforhandlinger og salg af deres nyudviklede produkter og erhvervede patentrettigheder. En bekymring som var særdeles relevant, - og stadig er en velkendt problematik, det har 50 års historie desværre ikke kunne gøremeget ved. Vi har en udmærket patentlov, - men vi har også jungleloven, hvor moral og etik er ukendte begreber!

 

Danmark er med internationalt

På tidspunktet var der opfinderforeninger i langt de fleste Vesteuropæiske lande. Disse foreninger blev samlet og den internatonale opfinderforening IFIA blev stiftet i London den 11 Juli 1968 Nu har foreningen hovedsæde i Geneve i Schweitz og medlemmer fra stort set hele verden. Vi er også med og kom for et par år siden med i bestyrelsen. Se mere her: www.ifia.com Internatonal Federation of Inventors´ Assosiation.  

 

I Danmark var der endnu ikke nogen opfinderforening, så de to initiativtagere kontaktede Patentdirektoratet, som det hed indtil 1999 – nu Patent og varemærkestyrelsen. Her engagerede civ. ing. H. A. Hassager sig i sagen og med en stor indsats fik han samlet en gruppe af opfindere og innovationsinteresserede til nogle forberedende møder. Den stiftende generalforsamling blev den 4 juli 1968 hvor han naturligt også kom med i bestyrelsen. Den nye forening fik ved starten navnet Dansk Forening til Fremme af Opfindelser, som jo ganske præcist fortalte hvad formålet var. Men ret hurtigt blev navnet forkortet til DaFFo  i daglig tale, efterhånden som foreningen blev kendt landet over.

 

I den første bestyrelse var flere kendte personer, og her kan bl.a. nævnes Højesteretsadvokat Mogens Plesner, forfatter og redaktør Knud Meisner, forfatter og designer Piet Hein, samt Fabrikant Karl Krøyer, m.fl. hvilket givet var med til at promovere foreningen i starten.

 

Karl Krøyer var blevet kendt i 1964 som manden bag et projekt i Kuwaits havn, hvor han hævede et sunket skib med flamingokugler, - med stor succes, som gav stor medie omtale verden over. Han søgte patent på metoden, men fik afslag fordi metoden var kendt! Hvorfra? – jo såmænd fra Anders And bladet. Læs hele historien i vores gamle arkiv her. Der kommer mere efterhånden som vi finder det frem, og får det redigeret. Der er mange guldkorn som stadig har samme relevans i dag som tidligere.

 

Hjælp til ubemidlede opfindere.

Som en lille historisk kuriositet, skal det også med, at der fra 1940 var en lille idealistisk institution i København der hed ”Teknisk hjælp for ubemidlede opfindere” Dem er der stadig mange af, - på landsplan! – så den fortjener faktisk et genoplivningsforsøg i respekt! Institutionen kunne efter en del år ikke fortsætte af ukendte årsager. Men den efterlod et udækket behov, som også var med til at skabe fundamentet for den nye opfinderforening.   

 

Det var starten på foreningens historiske fundament og vi må konstatere, at behovet for foreningens virke ikke er blevet mindre gennem årene, - tværtimod, udfordringerne er grundlæggende de samme, men de er blevet mere komplekse op gennem tiden, med den kraftige teknologiske udvikling der er sket.

 

Foreningen har gennem tiden blandet sig i den offentlige debat, haft møder med politikerne og medierne for at tale opfindernes sag. Blandt andet er vi blevet hørt løbende, når nye forslag til love og regler skulle gennemføres i samråd med Patent- og Varemærkestyrelsen. Vi har ved flere lejligheder fået sat vores fingeraftryk på ny lovgivning m.m. inden den endelige udformning blev vedtaget.

 

Det Europæiske Fællespatent

En af de væsentlige mærkesager som foreningen har kæmpet bravt for i årtier, var specielt etableringen af et Europæiske Fællespatent. (EPO) som var blevet efterspurgt i årtier. De indledende forhandlinger om harmonisering blev påbegyndt helt tilbage i 1990 men kom først endelig på plads i 2014. Det var en kæmpe gevinst i sparet tid og omkostninger på patenter.

 

Den fælles Europæiske patentdomstol

Men som en naturlig følge måtte der også etableres en fælles EU-patentdomstol, så de erhvervede rettigheder også kunne håndhæves i fællesskab. I Danmark måtte der en folkeafstemning til i 2014, inden der kunne indgås en sådan aftale. Det år brugte vi i foreningen rigtig mange kræfter og tid på at få befolkningen overbevist om, at det var særdeles fornuftigt at stemme ja for at tilslutte sig denne aftale. Det gik gudskelov over af forventning med en klar og stor folkelig opbakning. Det var på ingen måde vores fortjeneste alene, men vi gjorde alt hvad vi kunne og deltog i mange debatmøder og arrangementer landet over.

 

Baggrunden for denne indsats var, at opfindernes kamp mod kopister gennem årene var blevet et voksende problem og at sager i retssystemet kunne trækkes ud i årevis, endda i årtier i de mest grelle sager vi kender. Det har i disse tilfælde kostet formuer, at forsvare de i forvejen dyrekøbte rettigheder. Udfaldet i nogle af sagerne var i nogle tilfælde en fuldstændig grotesk og uanstændig behandling af opfinderens sag.

 

Med den kommende fælles EU patentdomstol, som desværre ikke er helt på plads endnu bl.a. grundet det engelske brexit.  Men målet er en hurtig og kompetent sagsbehandling og dommerne skal have både juridisk og teknisk indsigt på højt niveau. Det vil både spare tid og penge og større retfærdighed i de domme der afsiges.

Så vores store ønske fremadrettet er, at vi får det danske retssystem reformeret og opgraderet efter samme model. Som det er nu, er det direkte skadeligt for erhvervslivet og innovationslysten. Det kan landet ikke være tjent med! Der er plads til væsentlige forbedringer!

 

Som nævnt indledningsvis, så kom initiativet til at danne foreningen fra det daværende Patentdirektorat, nu Patent- og Varemærkestyrelsen, som vi gennem årene har haft et glimrende samarbejde med. Det skal også tilføjes, at vi kun har hørt rosende ord om den service og behandling vore medlemmer har fået gennem årene, og det vil vi gerne sige tak for.

Dette var et kort historisk resumé over godt og vel 50 års historie, men vi vil forsætte med at trække relevant materiale ud, så de erfaringer der er indhøstet gennem tiden, kan implementeres og udnyttes i kommende tiltag. Det er en gammel sandhed, at man skal kende sin historie for kunne skabe fremtiden.  

 

Tænk hvis man havde haft 50 års erfaring at trække på da man blev 18 år. Måske var der så nogle ting man kunne undgå at støde ind i. ----!